Bakgrunnshistorie

 

Begrepet KISS ble først brukt av den Tyske legen dr. Heiner Biedermann på begynnelsen av 90-tallet, men symptomene og problemene har alltid eksistert. Allerede på 50-tallet observerte ortopeden Gutmann sammenhengen mellom en asymmetrisk utvikling hos barn og en funksjonsforstyrrelse i de øvre nakkeledd.

Begrepet KISS er en «øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse»,som viser til sammenhengen mellom en feilfunksjon i de øvre nakkeledd og en forstyrrelse i den motoriske utviklingen.

  

Barnet kompenserer en feilstilling i de øvre nakkeledd, og dette reduserer en fullgod utvikling av motorikk og sanseintegrasjon. Dette går ofte på bekostning av kvalitet i bevegelsen og i sanseapparatet.

 

Dessverre er disse sammenhengene lite kjent i Norge og det er fortsatt lite kjent blant helsepersonell. Mange leger og helsesøstre beroliger foreldrene med at barnet vil vokse skjevheten i nakken av seg. Det er mange barn som vokser seg inn i skevheten og dette gir ofte mye ubehag. Ingen vet hvem som klarer å kompensere dette bra, og hvem som vil få problemer senere. Da barnets utvikling går i et raskt tempo, er det viktig å legge til rette for at denne går så uforstyrret som mulig.

 

Ved hjelp av en smertefri behandling av virvelsøylen, kan man gi barnet en bedre forutsetning til å utvikle seg. Ofte er det enkle grep og veiledning av foreldre i daglig omgang med barnet, som kan ha stor betydning for barnets velvære.

 

KISS er ingen sykdom, eller et syndrom, men det handler om at virvelsøylen og spesielt de øvre nakkeledd har en viktig funksjon for en god psykomotorisk utvikling.

 

I 2006 har Kiss-saken fått Foreldre & Barn prisen

 

   "Foreldre & Barn Pris 2006 tildelse fysioterapeut Ute Imhof og manuellterapeut Bjørn Helgar for sitt pionerarbeid med å utrede og behandle barn med fødselsrelatert nakkeskade, kalt KISS"

 

"Foreldre & Barn Pris 2006 tildelse fysioterapeut Ute Imhof og manuellterapeut Bjørn Helgar for sitt pionerarbeid med å utrede og behandle barn med fødselsrelatert nakkeskade, kalt KISS"