Hva er KIDD?

Øvre nakkeledd Indusert dyspraksi og dysgnosi

 

  • Dyspraksi: “fumle-tumle-syndrom”, dvs. problemer med fin- og grovmotorikken, planlegge bevegelser, dosering av kraften osv.
  • Dysgnosi:  problemer med automatisering av motorik

 

KIDD utvikler segofte hos barn med en ubehandlet KISS-symptomatikk. Barna er ofte preget av en asymmetri og en nedsatt integrering av sansene. De klarer ikke å utfolde seg fritt. De vil, men får ikke til.

«De fleste barn vokser seg ikke ut av skjevheten, men inn i den»

Virvelsøylen og i sær de øvre nakkeledd er ikke bare ansvarlige for god holdning og motorikk, men er et sanseorgan som spiller en viktig rolle i forhold til oppfattelse, bearbeiding og videreformidling av sanseintrykk.

 

Konsekvensene av en slik forstyrrelse kan vise seg på ulike måter:

•    Barn som er klossete

▪    Strever med fin - og grovmotorikken

▪    Dårlig koordinasjon

▪    Hodepine

▪    Konsentrasjonsvansker

▪    Forstoppelse

▪    Dårlig språkutvikling

▪    Oppleves som hyperaktive og rastløse

▪   Usikker balanse og kan ofte snuble

▪   Passivitet

▪   Lese- og skrivevansker

 

Barnet takler disse utfordringen på ulike måter. Noen barn trekker seg tilbake, andre blir «klassens klovn», mens andre igjen kan reagere med sinne og oppfattes som voldsomme. Det finnes mange forskjellige unnvikelses strategier.

I skolealder stilles det høyere krav til barnet og da kommer utfordringene tydeligere frem.. Det kan også vise seg i ferdigheter som forventes av barnet i ulike aldre f..eks. som å lære ogspise med skje, snakke, gå i trapper, sykle på trehjulsykkel og tohjulsykkel osv.