Behandling

Ved hjelp av lette trykk og myke mobiliseringsteknikker, kan terapeuten behandle spenninger og nedsatt beveglighet i de øvre nakkeledd og virvelsøylen forøvrigt. Behandlingen er smertefri, og hensikten er å skape en bedre forutsetning for en uforstyrret motorisk utvikling.

 

Det forventes en tydelig bedring i løpet av 2-3 behandlinger. Dette avhenger av behandlingsform, alder, spenningsnivå og barnets reaksjonsmønster. Behandlingen består av både mobilisering av virvelsøylen og det å stimulere til en symmetrisk utvikling.

Etter en mobiliseringsbehandling er det viktig å se om barnet kan utnytte seg den gjenopprettede bevegelsesfriheten i nakke og virvelsøyle, og dermed gjenskape en normal og symmetrisk bevegelsesutvikling.

Noen barn klarer dette ved egen hjelp, mens andre må ha hjelp til dette av en terapeut med videreutdannelse i behandling og core-trening av spedbarn og barn.

 

Det er alltid viktig med en grundig undersøkelse og diagnostikk før en eventuell behandling. Terapeuten skal ha en videreutdannelse innen behandling av spedbarn og barn. Dette omfatter nevrolgi, læren om spedbarnsreflexer, spedbarnsutviklingen det første leveåret, tilknytningmekanismer og differentsialdiagnoser.

Skjer det ikke en forventet bedring etter 1-3 behandlinger, må man tenke på om årsaken er en annen.

Målet med behandlingen er at barnet kan så rask som mulig bevege seg fritt og utfolde seg uten å måtte kompensere. Det er alltid mer slitsom å kompensere enn å kunne bevege seg fritt. Barnet vil raskerer bli mer tilfreds og sikker i sin motorikk. Dette er viktig med tanke på at et barn utvikler seg meget raskt.