Kurs

Dr. Robert Schleip kommer til Norge: FAZER meets FASCIA

25./26. MARS 2017 LØRENSKOG

INNFØRING I MANUEL OG INSTRUMENTSTØTTET TERAPIMETODER.  FASCIENES ROLLE I BEHANDLING AV ARRVEV , NEDSATT BEVEGELIGHET, BINDEVEVRESTRIKSJONER 

Inntil nylig har det muskulære bindevevet vært i skyggen av forskning, diagnostisering og terapi av muskuloskeletale sykdomer og skader. Fascia ble sett på som ”forpakning” for de egentlige strukturene slik som muskler, knokler, diskus, organer osv. . Nyeste kunnskap viser oss at fascia er en meget mer viktig og relevant struktur enn tidligere antatt. Vi må ta innover oss spørsmålet om ”hvilken terapeutisk relevans har den nyeste vitenskaplige forskning innen fascia for behandlingen, især for behandling av arr og adhesioner?

Kurset skal formidle en teoretisk og praktisk innblikk i tema Fascia og fasciell fibrotisering bygget på fersk, aktuell forskning.

Kurset er praksisorientert og det formidles og belyses ulike myofasciale release teknikker.
Det undervises tekniker med og uten instrumenter.
Det introduseres teknikker med Fazer-toolset som ble utviklet av Dr. Schleip, som også kan utføres uten Fazerutstyret.

 

Innhold: Fascinasjon Fascia

 • •Hva er fascia og hvorfor trenger vi de
 • •Fascia og biomekanikk
 • •Fascia som sanseorgan

Hvordan oppstår arrvev, restriksjoner og andre fasciale innskrenkninger. Hvilke faktorer har innflytelse i fibroseringsprosesser? Hvordan kan det hemmes og normaliseres? Hvilke rolle spiller enkelte proteoglykane ved lokal restriksjon?

 

Praktisk innføring i:

 • Myofascialreleasearbeid uten instrumenter,grunnteknik og spesialutføring
 • Releaseteknikker med Fazer-tools(tilgjengelig ved kurset)
 • Tipps og triks for arbeidet med enkel utstyr(tre, metall osv. )

 

Praksis konkret i:

 • • Behandlingsteknikker truncus
 • • Behandlingsteknikker craniet og ekstremitetene
 • • Behandlingsteknikker for postoperativ adhesioner i buken

 

Kursspråket er engelsk.

 

Om Dr. Robert Schleip:

Dr. Schleip er direktør av Fascia Research Group, Ulm University/Germany og Research Director of the European Rolfing Association. I over 20 år har han vært instruktør innen Rolfing og Feldenkrais og har skrevet mange bøker og publikasjoner innen fascia relaterte emner. Ved siden av en mastergrad i psykologi (Heidelberg Universitet) har han en PhD i humanbiologi. Han har sitt eget forskningslabor hvor han forsker på active fascial contractility , han er utmerket med Vladimir Janda Award pris for Musculoskeletal Medicine. Les mer på www.fasciaresearch.de eller www.somatics.de

 

Tid

25. Og 26. Mars 2017

Lørdag: kl. 13 – 19, Søndag: 8.30 – 16.30
 

Sted

Barnasfysioterapeut, Solheimvn. 28, 1473 Lørenskog, gratis parkeringsplasser
 

Deltaker:

Terapeuter som er interessert i fasciearbeid Begrenset antall deltakere, max. 24.

 

Pris

3750 kr. inkl. Kaffe/te, lunsj


Påmeldingsfrist: 1.mars 2017

 

Påmelding

barnekurs@yahoo.no med navn og adresse

Blir du forhindret fra å delta, og du melder fra 21 dager før kursstart, refunderes kursbeløpet minus kr 300 i administrasjonsgebyr. Etter dette refunderes restansen kun hvis andre kan overta plassen din. 


Sikker tilknytning – barnets viktigste behov for en god start for livet
Hvordan erkjenne barnets udekkete behov tidlig  og hvilke tiltak kan styrke tilknytningen

19./20. JUNI 2017 I LØRENSKOG (NÆR OSLO)

Internasjonal forskning innen tilknytning og spedbarnsutvikling viser at sikker tilknytning er avgjørende for en positiv utvikling på alle plan senere i livet. Tilknytning er et basisbehov for ethvert mennesket. En god relasjon er helsefremmende. Forstyrrelser i tilknytningen kan ha uheldige konsekvenser for den psykomotoriske utviklingen og kan resultere i atferds- og lærevansker. Et stressfylt svangerskap eller en vanskelig fødsel kan være årsak til at intuitive tilknytningsprosesser forstyrres. 


Kurset skal belyse bakgrunnen for hvordan en traumatisk fødsel med påfølgende stressreguleringsvansker i spedbarnsperioden  kan føre til motoriske- og atferdsproblemer senere i livet. Bevisstgjøringen om at barn får en emosjonell reaksjon etter et for høyt stressnivå under fødselen er en viktig erkjennelse for å kunne forstå og erkjenne barnets behov for trøst, beskyttelse og sikkerhet.  Å være klar over disse sammenhengene  og benevne de er et viktig skritt for å kunne bidra til en god start og en sikker tilknytning mellom foreldre og barn.


Dette angår alle som jobber med sped- og småbarn. Det er gunstig for barnets utvikling å oppdage tilknytnings-/stressreguleringsvansker så tidlig som mulig for å kunne gi rask hjelp og dermed unngå uheldige konsekvenser. 
Kurset skal bevisstgjøre deltakerne på målrettede tiltak for å håndtere situasjonen på en løsningsorientert og positiv måte. Hvordan tolke barnets stressignaler? Hvordan trøste et barn med stressreaksjoner? Hvordan styrke mor og far slik at de kan gi barnet trygghet og sikkerhet? Disse og mange andre naturlige spørsmål blir gjennomgått på grunnlag av den nyeste kunnskapen innen internasjonal spedbarns- og tilknytningsforskning.


Kurset er praksisorientert og bygget opp omkring eksempler fra en terapeutisk hverdag. Det tas opp eksempler fra spedbarn til skolebarn. Kurset retter seg mot alle som jobber med sped-, små-, og skolebarn, terapeutisk eller pedagogisk.


Foredragsholdere
Sabine Berndt, psykoterapeut, TeBa-/Lovt-terapeut, systemisk familieterapeut, Tyskland, blir oversatt til norsk
Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi, TeBa-/Lovt-terapeut, under traumeterapi-utdannelse, Lørenskog


Sted
Barnasfysioterapeut i Lørenskog (like utenfor Oslo),         Solheimveien 28, 1473 Lørenskog, gode gratis parkeringsmuligheter


Pris
3000 kroner, inklusiv lunsj, kaffe/te

 

Påmelding

På barnekurs@yahoo.no med fullt navn, adresse, telefonnummer og arbeidssted innen 01. Juni 2017.
Blir du forhindret fra å delta, og du melder fra 21 dager før første kursstart, refunderes kursbeløpet minus kr 300 i administrasjonsgebyr. Etter dette refunderes restansen kun hvis andre kan overta plassen din. 

 

Tidligere Kurs

 

Mobilisering og trening av fascia, det “nyoppdagede” vev

5./6. FEBRUAR 2016, LØRENSKOG/OSLO

FASCIA REHAB MODEL – BASIC – NYTT I NORGE

INTERNASJONALT KONSEPT UTVIKLET I SAMARBEID MED INTERNASJONALE EKSPERTER 

 

Rehabiliterende trening av Fasciavevet – Basert på nyeste forskning –
 
Fascia Rehab Model – Basic, er et grunnkurs i rehabiliterende trening av Fascia – Nyere forskning viser at fascia må sees på som et eget organ med et stort antall proprioceptorer og smertereseptorer. Denne kunnskapen er klinisk høyst relevant og kan gi en mer helhetlig forståelse av pasientenes problemstillinger. Fasciebehandling er et viktig supplement til den nåværende kunnskapen omkring trening av puls, muskulatur og neuromuskulær kontroll.
 
Kurset er bygd opp rundt rehabiliterende treningsprinsipper av fascia. Dette vil gjøre deg i stand til å implementere øvelsene i et rehabiliterende program, tilpasset til dine pasienter og gir økt effektivitet i behandlingen.

På dette 2 dagers kurset vil du via teori og praksis få kunnskap og redskaper, som du kan bruke i din praksis med det samme.
Det  brukes hands on teknikker som gir deg redskaper til å aktivere pasienten direkte fra behandlingsbenken.
Kurset er I hovedsak praksisorientert, vi øver teknikkene på oss selv og på hverandre.
 


Kurset gir deg blant annet en forståelse for:

-    det sensoriske nervesystemets relasjon til fascia
-    smerte, 
-    myofascielle kjeder
-    koblinger i kroppen
-    inngang til begrepet Biotensegrity, - som gir et nytt bilde av forholdet mellom kropp og skader.
 
Kursinnhold:
•    Definisjoner og Fasciavevets oppbygning
•    Biotensegrity og skader
•    Det sensoriske nervesystem og fascia
•    Rehabiliterende treningsprinsipper av fascia
•    Undervisningsteknikker inkl. Hands on teknikker for å optimere effekten
•    Prefunksjonelle og funksjonelle øvelser
•    Forskningsresultater relatert til rehabilitering av fascia
 
Målgruppe

Terapeuter, og andre som arbeider med rehabiliterende trening, eller manuelle behandlere som ønsker en mer aktiv innfallsvinkel.

Kursholder

Fysioterapeut Hilde Gudding, Danmark, kursspråket er norsk
 
Les mere om Fascia Rehab Model, og fysioterapeut Hilde Gudding på www.elasticstability.com, eller ta direkte kontakt med Hilde Gudding på info@elasticstability.com

Sted

Barnasfysioterapeut, Solheimvn. 28, 1473 Lørenskog

Pris

3000 kroner, inklusiv kurskompendiet og kaffe/te og lunsj, 

Påmelding

Via barnekurs@yahoo.no - angir navn, adresse, yrke, det blir sendt ut giro
Blir du forhindret fra å delta, og du melder fra 21 dager før første kursstart, refunderes kursbeløpet minus kr 300 i administrasjonsgebyr. Etter dette refunderes restansen kun hvis andre kan overta plassen din. 

Påmeldingsfrist

19. Februar 2016
Max. 16 deltaker

 

 

Sikker tilknytning – barnets viktigste behov for en god start i livet

11.-12. FEBRUAR 2016 I LØRENSKOG (NÆR OSLO)

 

Hvordan identifisere en usikker tilknytning og tilby målrettede tiltak for å styrke tilknytningen?

Internasjonal forskning innen tilknytning og spedbarnsutvikling viser at sikker tilknytning er avgjørende for en positiv utvikling på alle plan senere i livet. En god relasjon er helsefremmende. Forstyrrelser i tilknytningen kan ha uheldige konsekvenser for den psykomotoriske utviklingen og resultere i atferds- og lærevansker.

Kurset formål er å bevisstgjøre deltakerne på å se kjennetegn på en usikker tilknytning, og å tilby målrettede tiltak for å håndtere situasjonen på en løsningsorientert og positiv måte.

Hvordan tolke barnets stressignaler? Hvordan trøste et barn med stressreaksjoner? Hvordan styrke mor og far slik at de kan gi barnet trygghet og sikkerhet? Disse og mange andre terapeutisk/-pedagogisk relevante spørsmål blir gjennomgått på grunnlag av den nyeste kunnskapen innen internasjonal spedbarns- og tilknytningsforskning.

Kurset er praksisorientert og bygget opp omkring eksempler fra den terapeutisk/pedagogiske hverdagen med eksempler fra spedbarn til skolebarn.

Kurset retter seg mot alle som jobber med sped-, små-, og skolebarn, terapeutisk eller pedagogisk.

 

Foredragsholdere

Sabine Berndt, psykoterapeut, TeBa-/Lovt-terapeut, systemisk familieterapeut, Tyskland, blir oversatt til norsk

Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi, TeBa-/Lovt-terapeut, Lørenskog

 

Sted

Barnas fysioterapeut i Lørenskog (like utenfor Oslo),         Solheimveien 28, 1473 Lørenskog, gode gratis parkeringsmuligheter

 

Pris

3000 kroner, inklusiv lunsj, kaffe/te

 

Påmelding

På barnekurs@yahoo.no med fullt navn, adresse, telefonnummer og arbeidssted innen 29. januar 2016.

Blir du forhindret fra å delta, og du melder fra 21 dager før første kursstart, refunderes kursbeløpet minus kr 300 i administrasjonsgebyr. Etter dette refunderes restansen hvis andre kan overta plassen din. 

 

 

Mobiliseringsteknikker av virvelsøylen i spedbarnsalderen

21./22. APRIL 2016, LØRENSKOG/OSLO

Kurset er beregnet for terapeuter som har erfaring med å behandle spedbarn. Det vises fascieteknikker spesifikk for spedbarn.

 

Innhold

 • Vi går gjennom spedbarnets særegene anatomi.
 • Øver på teknikkene på oss selv.
 • Videoanalyse, evt. Pasientdemonstrasjon.
 • Handling, trøsteteknikker

 

Forutsetning

Erfaring med å behandle spedbarn.

 

Sted

Barnasfysioterapeut, Solheimnv. 28, 1473 Lørenskog

 

Påmelding

Påmelding: bindende påmelding på e-post: barnekurs@yahoo.no med navn, arbeidssted og telefonnummer innen 13.05.2016

Blir du forhindret fra å delta, og du melder fra 21 dager før  kursstart, refunderes kursbeløpet minus kr 300 i administrasjons-gebyr. Etter dette refunderes restansen hvis andre kan overta plassen din.

 

Pris

3000,00 kr.

Det sendes ut giro.

 

Begrenset antall deltakere, max. 16.

 

Arrangør og kursholder: Ute Imhof, Barnasfysioterapeut, Oslo, tlf. 91193628

orgnr. 988592862